SKL-Veldspuitkeuring

In 2025 zetten wij onze spuittest installatie wederom 2 weken in Maart op. Voor het gemak hebben wij een agenda gemaakt waar je zelf tussen in Maart 2025 een datum en tijd kan uitkiezen. Je krijgt per mail een bevestiging van je boeking van onze SKL-spuitkeuring. Net zo makkelijk.

Voorbereiding op de keuring

  • Machine inwendig en uitwendig goed reinigen.
  • Ervoor zorgen dat alle veiligheidsvoorzieningen in orde zijn (aftakasafscherming, ed.).
  • Machine halfvol vullen met schoon water.
  • Alle bij de machine behorende doppensets meenemen zodat deze ook kunnen worden getest.

Een SKL-veldspuitkeuring is op grond van een verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw, het Productschap Tuinbouw en het Productschap Zuivel.
De keuring is verplicht voor alle spuiten indien die geschikt zijn voor: een volleveldsbehandeling en gebruikt worden voor de verdeling van gewasbeschermingsmiddelen.

Met de SKL-keuring controleren wij de complete spuit en voeren wij metingen uit aan uw spuit.
Het doel van een goedkeuring is tweedelig, enerzijds om de status van uw spuit controleren en anderzijds om de gewasbeschermingsmiddelen zo optimaal mogelijk te verdelen en op de juiste plaats te laten komen.

De keuring bestaat uit de volgende onderdelen:

Controle van de spuitbomen op het uit- en inklappen; vergrendelen en hoogteverstelling, balanscorrectie
Controle kwaliteit van de constructie
Controle van de spuitleiding met toebehoren
Controle van de toestand van slangen, leidingen, klemmen, alsook de dophouders, doppen op lekkages, beschadigingen en bevestiging controleren
Controleren van de tank op het tankdeksel, afleesbaarheid tankinhoud en aanwezigheid vulzeef
Controle op de aanwezigheid en toestand van de filters
Controleren van de spuitmanometer op voldoende afleesbaarheid (diameter, schaalverdeling) en nauwkeurigheid
Controle van de nauwkeurigheid van de flowmeter (indien aanwezig)
Controleren op lekkages bij het systeem onder druk
Controle op de werking van de drukaccumulator
Controleren van de fustreiniger (indien aanwezig) op beschadigingen en werking
Controle van het functioneren van de bedieningsorganen
Meten van de roercapaciteit van de pomp
Controle op een goede werking van de drukregelaar
Het testen van het verdelingspatroon van de verspoten vloeistof voor alle bij de machine behorende doppen
De lijst met alle keuringsbepalingen kun je bij ons inzien.

Na afloop van de keuring vatten wij alle resultaten samen op een keuringsrapport. Hierop staan alle gemeten waarden en de eventuele gebreken.
Wanneer de spuit is goedgekeurt, dan komt er een goedkeuringssticker op de machine.

Na afloop van de keuring vatten wij alle resultaten samen op een keuringsrapport. Hierop staan alle gemeten waarden en de eventuele gebreken.
Wanneer de spuit is goedgekeurt, dan komt er een goedkeuringssticker op de machine.

Maak nu een afspraak